MOM RUŽOVÁ ZÁHRADA 

PCR testy (objednávanie cez korona.gov.sk, samoplatci: lab.online)

Antigénové testy (bez objednania, cena 10€)

vykonávame na adrese: SCR Senec, spoločenská miestnosť 

Slnečné jazerá JUH