Kontakt

nájdete nás v centrálnej kancelárii :

RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o.

Šafárikova 28

90301 Senec

PhDr. Zuzana Gabrišová Košecová - riaditeľka n.o.

Tel.: +421 907 799 234

E-mail: ruzova.zahradano@gmail.com

IČO: 42166331