V roku 2021 sme znovu rozbehli projekt pre podporu a posilnenie opatrovateľskej služby v lokalitách okresu Senec a Galanta. Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu a Operačného programu Ľudské zdroje. Projekt zabezpečuje udržanie a rozšírenie aktivít našej neziskovej organizácie v dotknutých obciach regiónu.  

Našim cieľom je zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby, odbornú opateru, pomoc bez nutnosti opustiť rodinné prostredie, skvalitniť klientom život bez pocitu osamelosti a v neposlednom rade im poskytnúť aj psychickú podporu, pocit istoty a intimitu.

 

 

 

Fotogaléria: Projekty

Táto fotogaléria je prázdna.