V roku 2019 sme rozbehli projekt pre podporu a posilnenie opatrovateľskej služby v lokalitách okresu Senec. Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu a Operačného programu Ľudské zdroje. Projekt zabezpečuje udržanie a rozšírenie aktivít našej neziskovej organizácie v dotknutých obciach regiónu.  

Projekt

"Klienti klientom"

Poskytujeme: (podľa aktuálnych možností)
                        - jednorázové plienky
                        - plienkové nohavičky
                        - podložky na lôžka
                        - pomôcky na ošetrovanie kolostómie
                        - náplaste na ošetrovanie rán a dekubitov
 
Ide o pomôcky, ktoré nám darovali rodiny klientov. 

 

Viac informácií o projekte nájdete aj v TV SENEC

senec.tv/senec-tv-ludia-ludom/

Fotogaléria: Projekty

Táto fotogaléria je prázdna.